Despre noi
Curaj & Entuziasm

Tinereţea, trăsătura specifică a întregii echipe, însoţită însă de experienţa practică dobândită cu prisosinţă în cadrul unor cauze complexe, dar şi de permanenta efervescenţă teoretică generată de cariera universitară, conduc la abordarea curajoasă şi modernă a oricărei arii juridice, având încredere deplină în viitorul nostru ca specialişti ai dreptului.

Echipa noastră
Bogdan Nazat
Mircea Constantin Sinescu
Adrian Lucian Catrinoiu
Alexandru Dinel
Mădălina Pîrșu-Grigoraș
Iolanda-Adela Stăncilă
Dragoș Benga
Ana Maria Burada
Cristian Caracoti
Donna Danila
Adriana Popa
Mădălina Neacșu